Our Qualitypolicy

As Koyuncuoğlu Settimber company, its quality policy and understanding is reflected in every product produced as a high quality standard. Increasing product quality and reducing costs by ensuring the effective implementation of the quality system at all stages of production constitute the basis of the company's production and quality efforts.

Koyuncuoğlu Settimber company carries out all business processes with this understanding and quality standards are never compromised. There are laboratories and quality control points in our factory. The desired product quality is determined during production through controls made with reference to EN “Euro Norm” standards.

Koyuncuoğlu Settimber is an organization that has always been a pioneer in Turkey in terms of the implementation of Quality Management Systems in our company. The company has had since the past years; In addition to ISO 9001 Quality Management System, OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System, ISO 14001 Environmental Management System certificates, it has also received the ISO 27001 Information Security Management System Certificate.

Koyuncuoğlu Settimber, which produces environmentally friendly products with the awareness of its social responsibilities, has further increased its environmental awareness with the FSC® Forest Stewardship Council certificate it received. FSC® Certificate; It certifies that the forest is managed in a sustainable manner, thanks to the raw materials obtained from protected forests, and that this is inspected and approved by an independent board. Through this certificate, the degradation of natural forests and other living environments in the world is prevented, ensuring the efficient operation of forestry organizations and maintaining high quality forestry activities.

Koyuncuoğlu Settimber company aims to fully meet customer demands and expectations; Necessary tests and controls are also carried out according to the situations that may be encountered during the use of all products. Thanks to the system created for after-sales services, customer demands are fulfilled in the shortest time and in the most effective way.

Kalite Politikamız;

 • Gelişen teknolojiyi izleyerek, bu yolla ürün kalitesini ve çeşidini arttırarak sektörde lider olmak,
 • Müşteri beklentilerini karşılayacak ürünleri, sürekli doğru ve zamanında üretmek,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla, müşteri taleplerini her aşamada tam olarak karşılamak,
 • Kalite yönetim sistemini tüm süreçlerde risk temelli düşünerek ve verimlilik doğrultusunda geliştirerek,
  kaliteyi arttırmak ve maliyetleri düşürmek,
 • Eğitim ve deneyimleri devamlı arttırılan çalışanlar ve diyaloğa açık yönetim anlayışı ile sürekli gelişimi sağlamak,
 • İç dinamiğimiz olan çalışanlarımız, bayilerimiz ve müşterilerimiz ile ekip ruhu taşımak,
 • Kuruluşun amaç ve bağlamı kapsamındaki tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken,
  mevzuat ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarını yerine getirmek,

BU İLKELER DOĞRULTUSUNDA, DÜNYA PAZARINDA YER ALMAK ve BAŞARILI OLMAKTIR.

 

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Politikamız;

Koyuncuoğlu Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş. , tüm faaliyetlerinde insanı değerli varlığı olarak kabul eder. Çeşitli orman ürünleri üretimi yapan şirketimiz çalışanlarına sürekli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla karşı karşıya olduğumuz, başta yangın olmak üzere tüm risklerimizi yönetmek ve oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmek temel önceliğimizdir.

Bu nedenle;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuata uymayı,
 • Her türlü yeni ürün, proses ve tesisleri proje aşamasından itibaren is sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirmeyi,
 • Çalışanların işbirliği ile iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen riskleri belirleyip, değerlendirip, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızı sağlık ve güvenlik uygulamalarımız kapsamına almayı, güvenli çalışma ortamını sağlayacak teknolojik gelişmelere açık olmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için, eğitim faaliyetlerini sürekli kılmayı, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmayı, denetlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Bu politikadaki taahhütleri yerine getirmek için; çalışanlarımız, stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ve ziyaret amaçlı gelen misafirlerimizle işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemler alınır ve sürekli gelişime açık bir kültür oluşturulur. Sistemin değişen koşullara uyumlu olması için başta yöneticilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımız, kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak gerekli önlemleri almak ve uygulamakla sorumludur.

FSC® Politikamız;

Koyuncuoğlu Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak;

 • Yasa dışı odun veya orman ürünlerinin ticaretinin yapılması,
 • Ormancılık faaliyetlerinde geleneksel hakların ve insan haklarının ihlali,
 • Ormancılık faaliyetlerinde yüksek koruma değerlerinin yok edilmesi,
 • Orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı kullanıma dönüştürülmesi,
 • Ormancılık faaliyetlerinde genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması,
 • Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)  bildirgesinde tanımlanan ILO Temel Sözleşmelerinin ihlali,  gibi faaliyetlerin içinde doğrudan veya dolaylı olarak yer almadığımızı taahhüt ederiz.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Bireyi ve bilgiyi korumayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği riskleri üzerindeki tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Şirketimizin güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yatırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmeyi.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, öğrencilere, ziyaretçilere, tedarikçilere ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı taahhüt ederiz.

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız;

Koyuncuoğlu Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için faaliyetlerimiz sonucunda çevreye olan etkimizin sürekli iyileştirilmesi, çevre bilincinin yayılması ve yükseltilmesi için gayret göstereceğiz.

Bu nedenle;

 • Çevre ile ilgili yürürlükteki tüm uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Süreçlerimizde, iklim değişikliğine yol açmayacak, biyoçeşitlilik ve ekosistemleri koruyacak uygulamalara yer vermeyi,
 • Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için proseslerimizin verimini arttırmayı, sürdürülebilir kaynaklar kullanmayı ve doğal kaynak tüketim miktarımızı sürekli azaltmayı,
 • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve devamlılığını sağlamayı,
 • Sürekli eğitim faaliyetleri düzenleyerek tüm çalışanlarımızda çevre bilincini yükseltmeyi taahhüt ederiz.

Ürün Kalite Belgeleri

TSE Belgesi

Güncelleniyor...

CE Belgesi

Güncelleniyor...

Yerli Malı Belgesi

Veriliş: 29.06.2021

Hijyen Belgeleri

Hijyen Belgesi 1

Rapor Tarihi : 18.08.2021

Hijyen Belgesi 2

Rapor Tarihi : 18.08.2021

Yönetim Sistemleri Belgeleri

ISO 9001

Tescil Tarihi : 27.06.2022

ISO 45001

Tescil Tarihi : 05.07.2021

ISO 10002

Tescil Tarihi : 10.09.2021

FSC®

Tescil Tarihi : 10.09.2021

ISO 14001

Tescil Tarihi : 05.07.2021

FSC®

Tescil Tarihi : 05.07.2021

ISO 27001

Tescil Tarihi : 05.07.2021

Information

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste, assumenda officiis saepe eaque ullam nihil voluptatem, est eveniet neque quis, sequi officia sint non sunt. Incidunt rem harum excepturi? Magnam. Lorem

ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste, assumenda officiis saepe